I Am All Face

"For every atom belonging to me as good belongs to you"

mubiblog:

A video essay on the motif of hands in Robert Bresson’s cinema by kogonda (for The Criterion Collection).

Jean-Claude Rousseau is a filmmaker who believes in the natural power of images. The rigid compositions create something like a pure state, which constantly changes during the period of its viewing – like an empty and simultaneously detail-packed field. During this period the viewer is challenged to find and occupy his own position, to find his perspective in a similar way the filmmaker has found his in several places. Festival combines places the artist has visited during the last few years. Jean-Claude Rousseau’s films not only make beautiful discoveries, they are beautiful discoveries.” 

A Comédia de Deus - Joao César Monteiro.

"I pensar que també nosaltres hauríem pogut tenir una vida corrent, amb cors trencats, escàndols i divorcis! I mira que hi ha gent boja en el món que no sap que justament aquesta és la vida humana normal i que s’hi ha de tendir amb totes les nostres forces."

- Nadedja Mandelstam. 

Jonas Mekas - As I was moving ahead, Occasionally I saw Brief Glimpses of Beauty. (Chapter One).

Tacita Dean, JG Ballard & Robert Smithson

Tenniscoats - Iso Phase.

 

“Només un percentatge de persones curiosament petit sap gaudir de la vellesa, tenint en compte que pot arribar a ser tan i tan satisfactòria. S’ha comprovat que el món aspira a tornar sempre a les coses senzilles, elementals. Per instint, per instint sa, hom es resisteix que ens domini allò que resulta excepcional, estrany. La cobdícia extrema cap a l’altre sexe s’ha extingit, i ja només aspirem al consol de la naturalesa i a les coses concretes i belles que són a l’abast de tothom que veritablement les anheli. Per fi ha desaparegut la vanitat, i un s’esplaia en la gran calma de la vellesa igual que sota la suavitat del sol”

- Robert Walser.

Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) - Swiss photographer and writer

Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) - Swiss photographer and writer